นโยบายสําหรับสัตว์เลี้ยง

โรงแรม Pet-Friendly ในกรุงเทพฯ

นโยบายสําหรับสัตว์เลี้ยง

เพื่อความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างการเข้าพักของคุณและสัตว์เลี้ยง รวมถึงแขกในโรงแรม กรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนําดังต่อไปนี้

 • เรายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงทุกท่าน โดยไม่มีการจํากัดสายพันธุ์ น้ำหนัก หรือขนาด เมื่อนําสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าพักกับทางโรงแรมฯ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนําสัตว์ที่ไม่เชื่อฟัง หรือสัตว์เลี้ยงที่มีพิษทุกชนิดเข้ามาในโรงแรมฯ เพื่อความปลอดภัย ของพนักงานและแขกท่านอื่นๆ
 • ทางโรงแรมฯ ได้มีการจัดสรรพื้นที่ที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้บริการ อันได้แก่ ห้องพักตามชั้นที่จัดสรรไว้สําหรับสัตว์เลี้ยง ล็อบบี้และลิฟต์โดยสาร รวมถึงคาเฟ่ CRAFT โดยเจ้าของต้องควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านตลอดเวลาที่ใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าว
 • พื้นที่สวนรอบๆบริเวณโรงแรมเป็นพื้นที่ส่วนรวมสําหรับแขกของโรงแรมฯ หากสัตว์เลี้ยงของคุณต้องการทําธุระส่วนตัว กรุณานําสัตว์เลี้ยงไปเข้าห้องน้ำในบริเวณที่ทางโรงแรมฯได้กําหนดไว้ และทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อทําธุระเสร็จ
 • เพื่อสุขอนามัยที่ดีของแขกทุกท่าน กรุณาสวมผ้าอ้อมสําหรับสัตว์เลี้ยงตลอดการใช้บริการภายในบริเวณโรงแรมฯ โดยทางโรงแรมฯมีจําหน่ายผ้าอ้อมและแผ่นรองปัสสาวะ ที่แผนก Concierge ในราคา 50 บาท หากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและสัตว์เลี้ยงมีการขับถ่ายไม่เป็นที่ ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมทําความสะอาดครั้งละ 500 บาทโดยทันที
 • การนําสัตว์เลี้ยงของท่านมาใช้บริการที่โรงแรมฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ทางโรงแรมฯ ไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงนั่งบนเฟอร์นิเจอร์ และโต๊ะอาหาร หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหายกับทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงตามจริง
 • ทางโรงแรมฯ ขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่างระหว่างสัตว์เลี้ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกัน รวมถึงพฤติกรรมการเห่าของสุนัข และการส่งเสียงดังที่อาจไปรบกวนแขกท่านอื่น ทังนี้ทางโรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้นําสัตว์เลี้ยงของท่านออกนอกบริเวณโรงแรมโดยทันที
 • กรุณาดูแลสัตว์เลี้ยงและใส่สายจูงตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง โดยการใช้สายจูงจําเป็นต้องปรับระยะให้เหมาะสม หรือให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกระเป๋าหรือรถเข็น ทั้งนี้ทางโรงแรมฯได้จัดเตรียมสายจูงให้เช่ายืม โดยสามารถติดต่อได้ที่แผนก Concierge พร้อมชําระค่ามัดจําเป็นเงินสดครั้งละ 500 บาท
 • กรุณาเตรียมภาชนะไว้สําหรับใส่อาหาร น้ำ และ ขนม รวมถึงอุปกรณ์ชิ้นโปรดของสัตว์เลี้ยงของคุณ เพื่อความสะดวกสบายและลดความเครียดของสัตว์เลี้ยง เมื่อมาใช้บริการที่โรงแรมฯ
 • ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ Pet Buddies สําหรับลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมฯ และจําเป็นต้องทําการจองล่วงหน้าเท่านั้น หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการสอบถามเกี่ยวกับการบริการให้บริการด้านการฝึกอบรมสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการรับรอง สามารถขอข้อมูลและค่าใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่แผนก Concierge

โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เป็นมิตรสําหรับสัตว์เลี้ยง ทางโรงแรมฯ มีความเข้าใจกับพฤติกรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และพร้อมมอบการให้บริการอย่างดีที่สุดสําหรับสัตว์เลี้ยงและแขกทุกๆท่าน ทั้งนี้ทางโรงแรมฯ ขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือในมาตรการที่กําหนดไว้มา ณ ที่นี้

Choose Dates

GYM Personal Training registration

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Best Rates + Special Perks

By booking direct on our website and becoming an IHG® Rewards Club member, you’ll enjoy what you can’t get elsewhere.

 • Guaranteed best rates when you book on our website
 • Access to more flexible cancellation policies
 • Complimentary WiFi for members
 • Exclusive rewards member rates
 • Custom stay preferences
 • Earn credit towards reward nights
 • Access to discounts on room upgrades
 • Access to early check-in and late checkout
ARRIVE
DEPART

Corporate ID

IATA

BEST RATES. ALWAYS.